Cours de Tai Chi Chuan

Cours 01 : GONG BU (partie 1)

Cours 02 : GONG BU (partie 2)

Cours 03 : XU BU